, 2021/7/1

A kormány a kezdő vállalkozóknak szóló pályázatok keretösszegét felemelte, ha az átlagot nézzük, akkor 4-5 millió forintra pályázhatnak az induló vállalkozók fejenként. A 30 év alatti, és a 30 év felettiek is találnak finanszírozási lehetőséget.

Vállalkozás indítás támogatás

Két kiemelt pályázat van most, aminél összességében több milliárd forintra lehet pályázni. 2022-ig 8000 induló vállalkozást segíthetnek ezek a pályázatok.

Érdemes figyelni a helyi önkormányzatok által meghirdetett pályázatokat is.Budapesten 6 havi minimálbér összegét fizetik ki vissza nem térítendő támogatásként, ha valaki vállalkozó lesz.

Ne a pályázatokra építsd a vállalkozást, lehetnek folyósítási késések vagy olyan szabályok, ami megnehezítheti  a vállalkozásod működtetését.

A 30 év feletti álláskeresők vállalkozóvá válását támogatja. Összegben: minimum 3 millió forint – maximum 5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphat a pályázó. El kell végezni egy képzést is, majd az üzleti tervre adják a pénzt. 50%- előleg felvehető a vállalkozás indításakor. 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 13,35 milliárd Ft. A felhívás keretében a Magyar Államkincstár nyújt egyszerűsített költség-elszámolási mód alkalmazásával támogatást azon 30 év feletti álláskeresők vállalkozásindítási tevékenységéhez, akik a GINOP-5.1.9-17 felhívás keretében a vállalkozás indítással, vállalkozás-fejlesztéssel kapcsolatban felkészítésben részesülnek és jóváhagyott üzleti tervvel rendelkeznek.

A kiemelt projekt kedvezményezettje által az egyes újonnan megalapított vállalkozások részére továbbadott támogatás összege 4 573 800 Ft lehet. A támogatás az önfoglalkoztatás, továbbá a vállalkozásban foglalkoztatott munkavállalók személyi jellegű ráfordítására, valamint ennek 40%-ának mértékéig a vállalkozás indításához szükséges egyéb tevékenységek finanszírozására, eszközbeszerzésre, információs technológiai fejlesztésre, bérleti díjra, marketing és kommunikációs tevékenységre használható fel egyszerűsített költségelszámolás keretében.

A sikeres megvalósítása esetében több mint 2600, 30 év feletti álláskereső által újonnan alapított vállalkozás indításához és első éves működéséhez nyújt támogatást.

Támogatás mértéke

A jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező és a képzési programokat eredményesen elvégző leendő vállalkozók maximum 4.574.800 forint, vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek induló vállalkozások költségei támogatása céljából.

A vállalkozás megvalósításához további visszatérítendő támogatás igényelhető a Foglalkoztatás ösztönzése” hitelprogram keretében.

Programelemek 

A képzés során a programban résztvevők több féle workshop-on, előadáson és interaktív beszélgetésen vesznek részt, amelyek a vállalkozási ismeretek bővítését, vállalkozói kompetenciák fejlesztését szolgálják. Valamint tanácsadók segítségével felkészülnek üzleti terveik összeállítására és megvalósítására.

Programban való részvétel feltételei

Azokat a 18-25 év közötti fiatalokat  várják, akik magyar állampolgársággal rendelkeznek, nem vesznek részt sem képzésben, sem oktatásban és nem is dolgoznak,vagyis  NEET fiatalok. Meg kell említeni, hogy a programba kerülés feltétele az Ifjúsági Garancia Programba való regisztráció és a tagsági viszony fennállása. Olyan 25-30 év közötti fiatalok adhatják be jelentkezésüket, akik magyar állampolgársággal rendelkeznek, illetve az NFSZ-nél regisztrált álláskeresők a programba történő belépéskor.

A ginop rovábbi pályázatai

A GINOP számos más pályázattal kívánja támogatni a magyarországi, már meglévő vállalkozással rendelkezőket is. A „GINOP-1.2.9-20 – Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása” program célja a mikro- és kisvállalkozások növekedésének elősegítése, piaci pozíciójának javítása, illetve a helyi gazdaság megerősítése és a térség felzárkóztatása.

Érdemes emellett megemlíteni a „GINOP-1.2.11-20 - Magyar Multi Program IV. – „Zöld Nemzeti Bajnokok” – Energiahatékonysági fejlesztéseket kiszolgálni képes mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése és kapacitásbővítése” nevezetű programot, amelynek célja, hogy olyan feldolgozóipari vállalkozásokat támogasson, amik jelentős növekedési potenciállal bírnak, valamint képesek önálló árucikkek, termékek fejlesztésére vagy a beszállítói értékláncban jobb pozíció megszerzésére.

További feltétel, hogy programban zöld gazdasággal, zöld beruházásokkal összefüggésben megvalósuló fejlesztések gyártói, ipari oldalát képviselő vállalkozások vehetnek részt.

További pályázati lehetőségek

Érdemes még utánanézni és figyelni a helyi önkormányzatok által meghirdetett új vállalkozás indítását segítő pályázatokat is. Budapesten ugyanis új vállalkozóként lehetőség van arra, hogy 6 havi minimálbér összegét vissza nem térítendő támogatásként megkapjuk.

Ez a pályázat a MUNKP00052-es kódszámmal a kormányablak oldalon érhető el. A továbbiakról a helyi munkaügyi központban lehet érdeklődni.

Támogatott vállalkozásokkal kapcsolatos jogosultsági elvárások

Olyan személy által alapított vállalkozásnak nyújtható támogatás, aki a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik a GINOP 5.1.9-17 konstrukció keretében jóváhagyott üzleti tervvel, valamint a GINOP 5.1.9-17 programban a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal, és az általa létrehozott vállalkozás a támogatási kérelem benyújtása előtt maximum 3 hónappal korábban alakult.

A  vállalkozásnak  vállalnia  kell,  hogy  a  GINOP-5.1.9-17  konstrukcióban jóváhagyott  üzleti tervét valósítja meg a támogatás keretében mind bevételi célját mind időtervét tekintve. Továbbá a vállalkozásnak vállalnia kell,hogy a vállalkozás TEÁOR szerinti, illetve egyéni vállalkozók esetében az ÖVTJ szerinti főtevékenysége pontosan megegyezik az üzleti tervben meghatározott főtevékenységgel, azaz főtevékenységként új TEÁOR/ÖVTJ szám nem vehető fel és a főtevékenység a támogatási időszakon belül nem módosítható.

Annak  tényét,  hogy  a  támogatott  vállalkozás  által  megvalósított főtevékenység  megfelel  a támogatási kérelmében  és  az  üzleti  tervben  foglaltaknak,  a Kincstára  helyszíni  ellenőrzés során vizsgálhatja. Amennyiben a jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező személy társas vállalkozást alapít, abban minősített többségi tulajdonnal (75%) kell rendelkeznie, valamint be kell töltenie a vállalkozás vezető tisztségviselői pozícióját

A vállalkozást alapítónak a támogatott vállalkozásban személyes közreműködőként kell részt vennie, főállású munkaviszony keretében. A támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylő más vállalkozásban közvetlen vagy közvetett többségi befolyást biztosító részesedéssel nem rendelkezhet, illetve annak egyedüli vagy többségi tulajdonosa nem lehet, más vállalkozásban nem tölthet be vezető tisztségviselői pozíciót

A támogatott vállalkozás a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő Bt., Kft., egyéni vállalkozó  illetve  egyéni  cég lehet,  amely  bejegyzett  székhelye,telephelye(i)továbbá fióktelepe(i)Magyarországon, a kevésbé fejlett régiókban találhatóak. .A  651/2014/EU  Rendelet  I.  melléklete  alapján  a  támogatott  vállalkozásnak  mikro-vagy kisvállalkozásnak kell minősülnie.

A továbbadott támogatást igénylő vállalkozónak nyilatkoznia szükséges a támogatási kérelem benyújtásával  egyidejűleg  az  adott  vállalkozás  által  a  megalapítás  óta  Az  Európai  Unió működéséről szóló  szerződés  107.  és  108.  cikkének  a  csekély  összegű  támogatásokra  való alkalmazásáról  szóló,  2013.  december  18-i  1407/2013/EU  bizottsági  rendelet  vagy  más, csekély  összegű  támogatásokra  vonatkozó  rendeletek  alapján  kapott  csekély  összegű támogatásokról.

A támogatott vállalkozás jogi forma szerinti kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok 1 közül: GFO 113 –Korlátolt felelősségű társaság; GFO 117 –Betéti társaság; GFO 228 –Egyéni cég. ii.SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók GFO 231 –egyéni vállalkozó. iii.Katv. hatálya alá tartozó vállalkozások (KATÁ-s vállalkozók)GFO231 –egyéni vállalkozó, GFO 117 –betéti társaság.lehet. A vállalkozói támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A  támogatás  fogadására,  pénzforgalmának  lebonyolítására,  illetve  a  visszafizetések teljesítéséhez  legkésőbb a  támogatási  kérelem  benyújtásakor  rendelkeznie  kell  saját bankszámlával, illetve ügyfélkapu regisztrációval. A   támogatási   kérelem   Ügyfélkapun   történő   benyújtására   a  támogatást  igénylő vállalkozás/egyéni vállalkozó képviseletében eljárva a GINOP 5.1.9-17 programban képzési tanúsítvánnyal és üzleti tervvel rendelkező vállalkozást alapító természetes személy jogosult.14)A  támogatott  vállalkozásnak  vállalnia  kell,  hogy  regisztrál  a  köztartozásmentes  adózói adatbázisba.

A támogatói okirat kibocsátásának és a támogatás kifizetésének feltétele, hogy a támogatást igénylő szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban.