, 2022/8/3

Alapvetően változik meg a kata, a kisvállalkozók és kisvállalkozások legnépszerűbb adózási formája 2022. szeptember elsejétől. Összefoglaltuk a kata változásokat, és azt is, mit tehetnek azok, akik szeptembertől már nem katázhatnak.

Kata változás 2022 szeptember 1

A 2012-ben bevezetett adózási módot a 2012. évi CXLVII. törvény szabályozza. E helyébe lép a parlament által 2022. július 12-én elfogadott új törvény a kisvállalkozók tételes adójáról, amelynek legfontosabb szabályai szeptember 1-én lépnek hatályba.

Kata változások 2022. szeptember 1-től

Ki lehet katás?

Változik a kata alanyiág alá tartozók köre.

2022. augusztus 31-ig:

az egyéni vállalkozó

az egyéni cég

kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság

kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaság

ügyvédi iroda

2022. szeptember 1-től:

főfoglalkozású egyéni vállalkozó

Nem lehet bevétel cégektől

A katás (a taxisok kivételével) nem szerezhet bevételt az adózás rendjét szabályozó törvény (Art). szerinti kifizetőtől (ideértve a külföldi kifizetőt is). Csak magánszemélyeknek értékesíthet vagy szolgáltathat, cégeknek, jogi személyeknek nem. Ha mégis szerez bevételt cégektől vagy jogi személyektől (kiállít nekik számlát), akkor automatikusan elveszti a kata jogosultságát a bevétel megszerzését megelőző nappal.

A kata összege

2022. augusztus 31-ig:

Kata bevételi határ

2022. augusztus 31-ig:

Évi 12 millió a katás bevételi határ A katásnak évi 12 millió forintos nettó árbevételig a tételes adón kívül nincs más fizetnivalója. Évi 12 milliós árbevétel fölött azonban a különbözet után 40 százalékos adót kell fizetnie. Ha valaki nem teljes évet katázik, akkor a 12 millió forintot időarányosan, havi egymillió forintjával kell figyelembe venni.

12 milliót lehet katásan számlázni augusztus végéig Az új kata törvény átmeneti szabályai szerint annak a katásnak, aki augusztus 31-én még bent van a katában, 2022 első nyolc hónapjára havi 1,5 millió forint a kedvezményesen adózó bevételi határ. Tehát ha végig katázott januártól augusztus végéig, akkor ebben az időszakban összesen 12 millió forint bevételig nem kell plusz adót fizetni. Ha nem végig volt katás, akkor a katás hónapok és 1,5 millió forint szorzata a bevételi határ.

Maraf a 40% plusz adó Ugyanazon adóalanytól érkező évi 3 millió forintnál magasabb bevétel esetén a 3 millió forint feletti részre 40 százalék plusz adót kell fizetnie annak, akitől a bevétel származik.

Marad az éves 12 milliós AAM (alanyi adómentesség) határ A katás évi (!) 12 millió forintos nettó árbevételig bejelentkezhet alanyi adómentességre. Ebben az esetben nem kell áfásan számláznia és áfabevallást tennie.

2022. szeptember 1-től:

A katásnak évi 18 millió forintos nettó árbevételig a tételes adón kívül nincs más fizetni valója. Évi 18 milliós árbevétel fölött azonban a különbözet után 40 százalékos adót kell fizetnie. Ha valaki nem teljes évet katázik, akkor a 18 millió forintot időarányosan, havi 1,5 millió forintjával kell figyelembe venni. (Az ügyfelenkénti 3 millió forintos határt eltörölték.) 

A katás évi (!) 12 millió forintos nettó árbevételig bejelentkezhet alanyi adómentességre (AAM). Ebben az esetben nem kell áfásan számláznia és áfabevallást tennie.

Kata befizetése és bevallása

2022. augusztus 31-ig:

A kata tételes adóját minden tárgyhónap utáni hónap 12. napjáig kell befizetni. A 40 százalékos extra adót a tárgyévet követő kata-bevallással együtt február 25-ig kell befizetni. Ha az adóalanyiság év közben szűnik meg, a bevallást és a befizetést a megszűnést követő 30 napon belül kell megtenni. Ha 2022. szeptember 1-ével megszűnik a katás státusza a vállalkozásnak, az augusztusra vonatkozó katát még meg kell fizetni!

2022. szeptember 1-től:

A kata tételes adóját minden tárgyhónap utáni hónap 12. napjáig kell befizetni. A 40 százalékos extra adót a tárgyévet követő kata-bevallással együtt február 25-ig kell befizetni. Ha az adóalanyiság év közben szűnik meg, a bevallást és a befizetést a megszűnést követő 30 napon belül kell megtenni.

Katával bevallottnak és kifizetettnek minősülő adók és közterhek

2022. augusztus 31-ig:

vállalkozói személyi jövedelemadó és vállalkozói osztalékalap utáni adó vagy átalányadó

társasági adó

személyi jövedelemadó és járulékok

szociális hozzájárulási adó

2022. szeptember 1-től:

vállalkozói személyi jövedelemadó és vállalkozói osztalékalap utáni adó vagy átalányadó

saját maga után fizetendő személyi jövedelemadó és társadalombiztosítási járulék

szociális hozzájárulási adó

A katást megillető ellátások és a katás jövedelme

2022. augusztus 31-ig:

A katás biztosítottnak minősül, ez alapján jogosult az állami ellátásokra. Az ellátások számításának alapja havonta 108 ezer forint. Magasabb összegű tételes adó fizetése esetén 179 ezer forint.

Jövedelemigazolási szempontból a katás utolsó, a megszerzett bevételről tett nyilatkozatában feltüntetett bevételének 60 százaléka minősül jövedelemnek, aminek például a katás hitelfevételénél van jelentősége, mert a bank ez alapján ad kölcsönt. Több tag esetén annak fejenként egyenlő része, de legalább a tételes adófizetési kötelezettséggel érintett hónapok és a havi minimálbér szorzata.

2022. szeptember 1-től:

A katás biztosítottnak minősül, ez alapján jogosult az állami ellátásokra. Az ellátások számításának alapja havonta 108 ezer forint. Jövedelemigazolási szempontból a katás utolsó, a megszerzett bevételről tett nyilatkozatában feltüntetett bevételének 60 százaléka minősül jövedelemnek. Ennek például a katás hitelfevételénél van jelentősége, mert a bank ez alapján ad kölcsönt, amiről itt írtunk részletesebben.

Bevételek nyilvántartási kötelezettsége

2022. augusztus 31-ig és 2022. szeptember 1-től:

A katás kisadózónak csak bevételi nyilvántartást kell vezetnie. Ebben időrendben, folyamatosan, ellenőrizhető módon nyilván kell tartania minden olyan adatot, amely adókötelezettsége teljesítéséhez és a teljesítés ellenőrzéséhez szükséges.

A bevételi nyilvántartás vezetési kötelezettséget azonban a törvény szerint teljesítettnek kell tekinteni, ha a katás kisadózó az általa kiállított nyugtákat, számlákat teljeskörűen megőrzi és ezen dokumentumokból a bevétel megszerzésének időpontja hitelt érdemlően megállapítható. A nyilvántartást az adóévét követő 5. naptári év végéig kell megőrizni.

Utóbbi lehetőséggel nincs szükség külön nyilvántartásra, és mivel sokan már e-számlát állítanak ki, az ehhez használt rendszer (esetleg éppen a NAV-é) tartalmazza ezeket.